Đại lý Bơm thủy lực bánh răng  VIVOIL Việt Nam

Đại lý Bơm thủy lực bánh răng  VIVOIL Việt Nam

Hút dầu từ thùng chứa , tạo áp suất để cung cấp lên cho các cơ cấu chấp hành trong hệ thống

Ứng dụng trong các hệ thống truyền động thủy lực , máy ép thủy lực..

Được sử dụng trong các nhà máy sản xuất thép, ximang, đóng tàu, sản xuất giấy, bao bì, oto xe máy..

 
VIVOIL Được thành lập vào năm 1985. Bánh răng thủy lực Vivoil Việt Nam  có tính linh hoạt về số lượng; chúng tôi cung cấp ngay cả đối với chỉ có 1 mảnh ra. Chăm sóc cực kỳ chi tiết thẩm mỹ và kỹ thuật. Sản phẩm chất lượng cao với giá cả cạnh tranh. Sản phẩm cấu hình cao và cá nhân. Nghiên cứu nhằm nâng cao độ tin cậy và cải tiến sản phẩm. Cấu trúc Bơm bánh răng Vivoil Việt Nam  mỏng và linh hoạt, sẵn sàng phản ứng nhanh chóng với sự tiến triển của thị trường.… 

Model:

XV-0P/0.17 X0P0101ABBA/ X0P0102ABBA

XV-0P/0.25 X0P0201ABBA/ X0P0202ABBA

XV-0P/0.45 X0P0401ABBA/ X0P0402ABBA

XV-0P/0.57 X0P0501ABBA/ X0P0502ABBA

XV-0P/0.76 X0P0601ABBA/ X0P0602ABBA

XV-0P/0.98 X0P0701ABBA/ X0P0702ABBA

XV-0P/1.27 X0P0901ABBA/ X0P0902ABBA

XV-0P/1.52 X0P1101ABBA/ X0P1102ABBA

XV-0P/2.30 X0P1301ABBA/ X0P1302ABBA

XV-1P/0.9 X1P1611GIIA/ X1P1612GIIA

XV-1P/1.2 X1P1711GIIA/ X1P1712GIIA

XV-1P/1.7 X1P1811GIIA/ X1P1812GIIA

XV-1P/2.2 X1P2011GIIA/ X1P2012GIIA

XV-1P/2.6 X1P2111GIIA/ X1P2112GIIA

XV-1P/3.2 X1P2311GIIA/ X1P2312GIIA

XV-1P/3.8 X1P2511GIIA/ X1P2512GIIA

XV-1P/4.3 X1P2711GIIA/ X1P2712GIIA

XV-1P/4.9 X1P2911GIIA/ X1P2912GIIA

XV-1P/5.9 X1P3111GIIA/ X1P3112GIIA

XV-1P/6.5 X1P3211GIIA/ X1P3212GIIA

XV-1P/7.8 X1P3411GIIA/ X1P3412GIIA

XV-1P/9.8 X1P3611GIIA/ X1P3612GIIA

XV-2P/04 X2P4131CSRA/ X2P4132CSRA

XV-2P/09 X2P4331CSRA/ X2P4332CSRA

XV-2P/11 X2P4531CSRA/ X2P4532CSRA

XV-2P/14 X2P4731CSRA/ X2P4732CSRA

XV-2P/17 X2P4931CSRA/ X2P4932CSRA

XV-2P/19 X2P5331CSRA/ X2P5332CSRA

XV-2P/22 X2P5531CSRA/ X2P5532CSRA

XV-2P/26 X2P5731CSRA/ X2P5732CSRA

XV-2P/30 X2P5931CSSA/ X2P5932CSSA

XV-2P/34 X2P6131CSSA/ X2P6132CSSA

XV-2P/40 X2P6331CSSA/ X2P6332CSSA

XV-3P/15 X3P6631INNA/ X3P6632INNA

XV-3P/18 X3P6831INNA/ X3P6832INNA

XV-3P/21 X3P7031INNA/ X3P7032INNA

XV-3P/27 X3P7231INNA/ X3P7232INNA

XV-3P/32 X3P7431IOOA/ X3P7432IOOA

XV-3P/38 X3P7831IOOA/ X3P7832IOOA

XV-3P/43 X3P7831IOOA/ X3P7832IOOA

XV-3P/47 X3P7931IOOA/ X3P7932IOOA

XV-3P/51 X3P8031IOOA/ X3P8032IOOA

XV-3P/54 X3P8131IOOA/ X3P8132IOOA

XV-3P/61 X3P8231IOOA/ X3P8232IOOA

XV-3P/64 X3P8331IPPA/ X3P8332IPPA

XV-3P/70 X3P8631IPPA/ X3P8632IPPA

XV-3P/74 X3P8731IPPA/ X3P8732IPPA

XV-3P/90 X3P8931IPPA/ X3P8932IPPA

XV-0U/0.45 X0U0401ABBA/ X0U0402ABBA

 

XV-0U/0.57 X0U0501ABBA/ X0U0502ABBA

XV-0U/0.76 X0U0601ABBA/ X0U0602ABBA

XV-0U/0.98 X0U0701ABBA/ X0U0702ABBA

XV-0U/1.27 X0U0901ABBA/ X0U0902ABBA

XV-0U/1.52 X0U1101ABBA/ X0U1102ABBA

XV-0U/2.30  X0U1301ABBA/ X0U1302ABBA

XV-1U/0.9 X1U1611GIIA/ X1U1612GIIA

XV-1U/1.2 X1U1711GIIA/ X1U1712GIIA

XV-1U/1.7 X1U1811GIIA/ X1U1812GIIA

XV-1U/2.2 X1U2011GIIA/ X1U2012GIIA

XV-1U/2.6 X1U2111GIIA/ X1U2112GIIA

XV-1U/3.2 X1U2311GIIA/ X1U2312GIIA

XV-1U/3.8 X1U2511GIIA/ X1U2512GIIA

XV-1U/4.3X1U2711GIIA/ X1U2712GIIA

XV-1U/4.9 X1U2911GIIA/ X1U2912GIIA

XV-1U/5.9 X1U3111GIIA/ X1U3112GIIA

XV-1U/6.5 X1U3211GIIA/ X1U3212GIIA

XV-1U/7.8 X1U3411GIIA /X1U3412GIIA

XV-1U/9.8 X1U3611GIIA/ X1U3612GIIA

XV-2U/04 X2U4101EOOA/ X2U4102EOOA

XV-2U/06 X2U4301EBBA/ X2U4302EBBA

XV-2U/09 X2U4501EBBA/ X2U4502EBBA

XV-2U/11 X2U4701EBBA/ X2U4702EBBA

XV-2U/14 X2U4901ECBA/ X2U4902ECBA

XV-2U/17 X2U5101ECBA/ X2U5102ECBA

XV-2U/19 X2U5301ECBA/ X2U5302ECBA

XV-2U/22 X2U5501ECBA/ X2U5502ECBA

XV-2U/26 X2U5701EDCA/ X2U5702EDCA

XV-2U/30 X2U5901EDCA/ X2U5902EDCA

XV-2U/34 X2U6101EDCA/ X2U6102EDCA

XV-2U/40 X2U6301EDCA/ X2U6302EDCA

XV-3U/15 X3U6631IDDA/ X3U6632IDDA

XV-3U/18 X3U6831IDDA/ X3U6832IDDA

XV-3U/21 X3U7031IDDA/ X3U7032IDDA

XV-3U/27 X3U7231IEEA/ X3U7232IEEA

XV-3U/32 X3U7431IEEA/ X3U7432IEEA

XV-3U/38  X3U7831IEEA/ X3U7832IEEA

XV-3U/43  X3U7931IEEA/ X3U7932IEEA

XV-3U/47 X3U8031IEEA/ X3U8032IEEA

XV-3U/51 X3U8131IEEA/ X3U8132IEEA

XV-3U/54 X3U8231IEEA/ X3U8232IEEA

XV-3U/61 X3U8331IFFA/ X3U8332IFFA

XV-3U/64 X3U8531IFFA/ X3U8532IFFA

XV-3U/70 X3U8631IFFA/ X3U8632IFFA

XV-3U/74 X3U8731IFFA/ X3U8732IFFA

XV-3U/90 X3U8931IFFA/ X3U8932IFFA

XV-0R/0.17 X0R0101ABBE

 

XV-0R/0.25 X0R0201ABBE

 

XV-0R/0.45 X0R0401ABBE

 

XV-0R/0.57 X0R0501ABBE

 

XV-0R/0.76 X0R0601ABBE

 

XV-0R/0.98 X0R0701ABBE

 

XV-0R/1.27 X0R0901ABBE

 

XV-0R/1.52  X0R1101ABBE

 

XV-0R/2.30 X0R1301ABBE

 

XV-1R/0.9 X1R1625DBBE/ X1R1625DBBF

XV-1R/1.2 X1R1725DBBE/ X1R1725DBBF

XV-1R/1.7 X1R1825DBBE/ X1R1825DBBF

XV-1R/2.2 X1R2025DBBE/ X1R2025DBBF

XV-1R/2.6 X1R2125DBBE/ X1R2125DBBF

XV-1R/3.2 X1R2325DBBE/ X1R2325DBBF

XV-1R/3.8 X1R2525DBBE/ X1R2525DBBF

XV-1R/4.3 X1R2725DBBE/ X1R2725DBBF

XV-1R/4.9 X1R2925DBBE/ X1R2925DBBF

XV-1R/5.9 X1R3125DBBE/ X1R3125DBBF

XV-1R/6.5 X1R3225DBBE/ X1R3225DBBF

XV-1R/7.8 X1R3425DBBE/ X1R3425DBBF

XV-1R/9.8 X1R3625DBBE/ X1R3625DBBF

XV-2R/04 X2R4319CRRE/ X2R4319CRRF

XV-2R/06 X2R4519CRRE/ X2R4519CRRF

XV-2R/09 X2R4519CRRE/ X2R4519CRRF

XV-2R/11 X2R4719CRRE/ X2R4719CRRF

XV-2R/14 X2R4919CRRE/ X2R4919CRRF

XV-2R/17  X2R5119CRRE/ X2R5119CRRF

XV-2R/19 X2R5319CRRE/ X2R5319CRRF

XV-2R/22 X2R5519CRRE/ X2R5519CRRF

XV-2R/26 X2R5719CSSE/ X2R5719CSSF

XV-2R/30 X2R5919CSSE/ X2R5919CSSF

XV-2R/34 X2R6119CSSE/ X2R6119CSSF

XV-2R/40 X2R6319CSSE/ X2R6319CSSF

XV-3R/15 X3R6631IDDE/ X3R6631IDDF

XV-3R/18 X3R6831IDDE/ X3R6831IDDF

XV-3R/21 X3R7031IDDE/ X3R7031IDDF

XV-3R/27 X3R7231IEEE/ X3R7231IEEF

XV-3R/32 X3R7431IEEE/ X3R7431IEEF

XV-3R/38 X3R7831IEEE/ X3R7831IEEF

XV-3R/43 X3R7931IEEE/ X3R7931IEEF

XV-3R/47 X3R8031IEEE/ X3R8031IEEF

XV-3R/51 X3R8131IEEE/ X3R8131IEEF

XV-3R/54 X3R8231IEEE/ X3R8231IEEF

XV-3R/61 X3R8331IFFE/ X3R8331IFFF

XV-3R/64 X3R8531IFFE/ X3R8531IFFF

XV-3R/70 X3R8631IFFE/ X3R8631IFFF

XV-3R/74 X3R8731IFFE/ X3R8731IFFF

XV-3R/90 X3R8931IFFE/ X3R8931IFFF

XV-0M/0.45 X0M0401ABBE

 

XV-0M/0.57 X0M0501ABBE

 

XV-0M/0.76 X0M0601ABBE

 

XV-0M/0.98 X0M0701ABBE

 

XV-0M/1.27 X0M0901ABBE

 

XV-0M/1.52 X0M1101ABBE

 

XV-0M/2.30 X0M1301ABBE

 

XV-1M/0.9 X1M1625DBBE/ X1M1625DBBF

XV-1M/1.2 X1M1725DBBE/ X1M1725DBBF

XV-1M/1.7 X1M1825DBBE/ X1M1825DBBF

XV-1M/2.2 X1M2025DBBE/ X1M2025DBBF

XV-1M/2.6 X1M2125DBBE/ X1M2125DBBF

XV-1M/3.2 X1M2325DBBE/ X1M2325DBBF

XV-1M/3.8 X1M2525DBBE/ X1M2525DBBF

XV-1M/4.3 X1M2725DBBE/ X1M2725DBBF

XV-1M/4.9 X1M2925DBBE/ X1M2925DBBF

XV-1M/5.9 X1M3125DBBE/ X1M3125DBBF

XV-1M/6.5 X1M3225DBBE/ X1M3225DBBF

XV-1M/7.8 X1M3425DBBE/ X1M3425DBBF

XV-1M/9.8 X1M3625DBBE/ X1M3625DBBF

XV-2M/04 X2M4101EOOE/ X2M4101EOOF

XV-2M/06 X2M4301EOOE/ X2M4301EOOF

XV-2M/09 X2M4501EOOE/ X2M4501EOOF

XV-2M/11 X2M4701EOOE/ X2M4701EOOF

XV-2M/14 X2M4901EPPE/ X2M4901EPPF

XV-2M/17 X2M5101EPPE/ X2M5101EPPF

XV-2M/19 X2M5301EPPE/ X2M5301EPPF

XV-2M/22 X2M5501EPPE/ X2M5501EPPF

XV-2M/26 X2M5701EQPE/ X2M5701EQPF

XV-2M/30 X2M5901EQPE/ X2M5901EQPF

XV-2M/34 X2M6101EQPE/ X2M6101EQPF

XV-2M/40 X2M6301EQPE/ X2M6301EQPF

XV-3M/15 X3M6631IDDE/ X3M6631IDDF

XV-3M/18 X3M6831IDDE/ X3M6831IDDF

XV-3M/21 X3M7031IDDE/ X3M7031IDDF

XV-3M/27 X3M7231IEEE/ X3M7231IEEF

XV-3M/32 X3M7431IEEE/ X3M7431IEEF

XV-3M/38 X3M7831IEEE/ X3M7831IEEF

XV-3M/38 X3M7931IEEE/ X3M7931IEEF

XV-3M/43 X3M7931IEEE/ X3M7931IEEF

XV-3M/47 X3M8031IEEE/ X3M8031IEEF

XV-3M/51 X3M8131IEEE/ X3M8131IEEF

XV-3M/54 X3M8231IEEE/ X3M8231IEEF

XV-3M/61 X3M8331IFFE/ X3M8331IFFF

XV-3M/64 X3M8531IFFE/ X3M8531IFFF

XV-3M/70 X3M8631IFFE/ X3M8631IFFF

XV-3M/74 X3M8731IFFE/ X3M8731IFFF

XV-3M/90 X3M8931IFFE/ X3M8931IFFF

X0T/0.17 X0T0101ABBA/ X0T0102ABBA

X0T/0.25 X0T0201ABBA/ X0T0202ABBA

X0T/0.45  X0T0401ABBA/ X0T0402ABBA

X0T/0.57  X0T0501ABBA/ X0T0502ABBA

X0T/0.76 X0T0601ABBA/ X0T0602ABBA

X0T/0.98 X0T0701ABBA/ X0T0702ABBA

X0T/1.27 X0T0901ABBA/ X0T0902ABBA

X0T/1.52 X0T1101ABBA/ X0T1102ABBA

X0T/2.30 X0T1301ABBA/ X0T1302ABBA

9RS02-01

 

9RS04-01

 

9RS02-02

 

9RS04-02

 

9RS02-04

 

9RS04-04

 

9RS04-05

 

9RS02-05

 

9RS04-16

 

9RS02-16

 

9RS02-17
9RS04-17
9RS02-18
 9RS04-18
 9RS02-20
 9RS04-20
 9RS02-21
 9RS04-21
9RS02-23
 9RS04-23
 9RS02-25
 9RS04-25
 9RS02-27
 9RS04-27
 9RS02-29
 9RS04-29
5.9 9RS02-31 9RS04-31
6.5 9RS02-32 9RS04-32
7.8 9RS02-34 9RS04-34
9.8 9RS02-36 9RS04-36

 

 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ AN TRỌNG TÍN gửi đến Quý Khách hàng đã – đang và sẽ là niềm tự hào của Công ty chúng tôi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng!

Hãy liên hệ với công ty TNHH KT-CN An Trọng Tín để được hỗ trợ giá tốt nhất, phù hợp với nhu cầu cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ chuyên sâu Bơm thủy lực bánh răng  VIVOIL

Thông tin liên hệ: Ms. HỒNG 0901 390 345 –  Email:info@antrongtin.com

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng!